• Economy

    Kâr Payı ve Ortaklık Payı

    Temettü veya diğer adıyla “Kâr Payı” konusu hazır gündemdeyken buna bir de “Ortaklık Payı” adı altında yeni bir boyut eklemek isterim. Yatırım yapmaya yeni başlayanlar ya da “Biz geç kaldık, çocuklarımız için düzenli hisse senedi alıp yıllarca tutmak istiyoruz.” diyenler ile ekonomi – finans alanında gerek akademik çalışmalar yapmış gerekse de bilfiil işin içinde olan değerli uzmanları bir araya getirdiği için bu yazının içerik dengesini korumak zordu. Bir de işin içine şirket yöneticileri ve düzenleyici kuruluşların yetkililerini katarak yatırım camiasında herkesi ilgilendirdiğini düşündüğüm bir alanda kâr payı ödemesine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri olarak kişisel düşüncelerimi aktarmak istediğim için güçlükler daha da arttı. Bu nedenle yazı planladığımdan uzun olmakla birlikte,…

  • Economy

    Temettü Sistemi Üzerine

    Temettü kelimesi Arapça “tamattu” kelimesinden gelmekte olup “tadını çıkarma, yararlanma, fayda elde etme” anlamlarına gelmektedir [1]. Diğer bir etimoloji sözlüğünde ise kelimenin esasen “bir şeyin kullanım hakkından yararlanma” anlamını içerdiği belirtilmektedir [2]. Bu yazıda ben temettü kavramı yerine kâr payı dağıtımı ifadesini kullanarak; halka açık şirketlerin, hisse senetleri sahiplerine, dönem sonunda elde ettikleri kârın belirli bir miktarının dağıtması kapsamında ele alacağım [3]. Yaşanan son gelişmelerle birlikte temettü dağıtımına sınır getirilmesini ve temettü sistemi günümüzde temettü emekliği bağlamında da kullanıldığı için mevcut sistemin sorunları üzerine kendi düşüncelerimi bu vesile ile aktarmaya çalışacağım. Ama önce kâr payı dağıtımının tarihsel köklerine hızlı bir bakış atalım:  “… kâr dağıtımının tarihini modern anlamda şirketlerin ortaya…