Agenda,  Economy

Temmuz Ayı Tahminleri

Genel Değerlendirme:

Haziran ayı sonunda dört farklı kategoride sormuş olduğum tahminlere ilişkin Temmuz sonu kapanış değerleri kesinleştikten sonra aşağıdaki gibi bir karşılaştırma yaptım. Buna göre gerçekleşme ve tahmin değerleri arasındaki fark etkileyici bir şekilde düşüktür. Enflasyon kategorisindeki dağılım sola çarpık, diğerleri ise normal dağılıma yakınsayan bir form sergilemektedir.

Katılım sayısı düşük olmasına rağmen, bildiğim kadarıyla grubun işini bilen, konusuna hakim ve nitelikli bir kişilerden oluştuğu anlaşılıyor. Bu vesile ile katılım gösteren herkese ve okuyan, sorular yöneltenlere tekrar teşekkür ederim.


Ergun UNUTMAZ, 03.08.2020


Genel Yorum

Kabul ediyorum ki, anketin Enflasyon Beklentileri kısmı daha heyecanlıydı. Veri girişi yapılıp analiz tamamlandıktan birkaç gün sonra sonuçları hemen görmek ve tahminlerin ne kadar tutarlı olduğunu incelemek daha güzel oluyor. Bir aylık zaman farkından dolayı biraz sorun var, ama uzun vadeli bakmanın faydası esas tema olduğu için bunun o kadar da önemli olmadığını düşünüyorum. Ay sonunda ne olur bilmiyorum, ama şimdilik sonuçları oldukça isabetli bulduğumu belirtmem gerekir. Bu yüzden ilgi gösterip katılan herkese bir kere daha teşekkür ederim.

Geçen hafta BIST 100 için sonuçları yayımladığımda piyasa zirvelere yakındı ve sanki bu tahminler kötümsermiş gibi kaldı. Oysa tahminlerin giriş tarihi olan Haziran ayının son haftası için iyimser olarak bile nitelendirilebilecek değerlerdi bunlar. Diğer taraftan önümüzde hâlâ 2 haftalık bir süre var ve geleceğin ne getireceğini bilemediğimiz için bu tahminlerin fiyatlama üzerindeki etkisi sıfıra yakındır. Zaten amaç istatiksel yöntemlerin test edilip sonuçların görsel olarak sunulmasından ibarettir. 

Gelelim bugün açıkladığım iki değere: Doların Türk lirasına karşı değeri ve ons/ABD doları bazında Altın fiyatları. Her ne kadar anket sonuçlarını hazırladığımda piyasa fiyatlamasına yakın değerler çıkmış olsa da yayımlamak için haftanın kapanışını beklemeyi daha uygun buldum. Bir kere daha söylemeye gerek bile yok, ama ilk okuyanlar için not düşelim. Bu değerler de Haziran ayının son haftası girilen ve Temmuz sonu kapanışını tahmin etmeye yönelik, milyarlarca dolarlık işlem hacminin gerçekleştiği bir piyasada etkisi sıfıra yakın kalan ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımayan bağımsız bir çalışmanın parçasıdır.

Sonuçlar:
4 – XAU/USD Beklentileri

Ons/dolar bazında Altın fiyatları için veri setine ilişkin istatistikler ve frekans dağılımı şöyledir: 

En düşük tahmin 1.600 USD ve en yüksek tahmin 1.955 USD’dir. 29 katılımcının tahmin ortalaması 1.798,06 seviyesinde oluşmuştur ve standart sapma 68,02 olarak hesaplanmıştır. Ancak frekans dağılımına baktığımızda 1 standart sapmaya karşılık gelen ve normalde verilerin %68’ini içermesi beklenen 1.730 – 1.866 aralığı tüm tahminlerin %89,66’ını kapsamıştır.

2018 yılı başından itibaren XAUUSD veri seti için aylık kapanış değerlerinin aşağıda mavi çizgi ile gösterildiği grafikte, kırmızı noktalar katılımcı tahminlerinin dağılımını belirtmektedir. 

İlk tahmin girişi (adil olması açısından) bana aittir ve şeffaflık adına paylaşmakta bir sorun görmediğim tahminim 1.773,52’dir. Bunu bir hedef değil, bazı hesaplamalara dayanan ve serbest piyasa koşulları altında bilinemeyecek bir değere yaklaşma çabası olarak anlamak gerekmektedir. Temel gerekçelerim ise; parasal genişlemenin ve risk algısındaki artışın altın fiyatlarını orta ve uzun vadede yukarı taşıyabileceği, ancak 1.800 seviyesinin güçlü bir direnç olması nedeniyle de kolay geçilemeyeceği düşüncesidir.

Diğer Tahminleri görmek için bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sonuçlar:
3 – USD/TRY Beklentileri

Dolar kuru için veri setine ilişkin istatistikler ve frekans dağılımı şöyledir: 

En düşük tahmin 6,3965 ve en yüksek tahmin 7,1700’dir. 29 katılımcının tahmin ortalaması 6,9002 seviyesinde oluşmuştur ve standart sapma 0,1572 olarak hesaplanmıştır. Ancak frekans dağılımına baktığımızda normalde 1 standart sapmaya karşılık gelen ve normalde verilerin %68’ini içermesi beklenen 6,7430 – 7,0574 aralığı tüm tahminlerin %93,10’unu kapsamıştır. Bu da bizi dengeli bir tahmin yapıldığı sonucuna götürebilir. Ancak katılımcıların benzer beklentiler taşıması ya da katılımcı sayısının yetersiz olması nedeniyle sonuçların anlamsız olabileceği ihtimalini de dışlamamak gerekir.

2018 yılı başından itibaren aylık kapanış değerlerinin TCMB döviz alış değerleri üzerinden, aşağıda mavi çizgi ile gösterildiği grafikte kırmızı noktalar katılımcı tahminlerinin dağılımını ifade etmektedir. 

İlk tahmin girişi (adil olması açısından) bana aittir ve şeffaflık adına paylaşmakta bir sorun görmediğim tahminim 6,5563’tür. Bunu bir hedef değil, bazı hesaplamalara dayanan ve serbest piyasa koşulları altında bilinemeyecek bir değere yaklaşma çabası olarak anlamak gerekmektedir. Temel gerekçelerim ise; son dönemde kurda görülen istikrarın devam edeceği, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalması nedeniyle Türk lirası lehine Temmuz ayı için bir baskı unsuru oluşmasını beklemeyişimdir. Ayrıca dış borç ödemelerinde büyük yükümlülüklerin kısmen tamamlanması da tahminimde önemli rol oynamıştır.

Diğer Tahminleri görmek için bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Ergun UNUTMAZ, 17.07.2020


Sonuçlar:
2 – BIST 100 Beklentileri


Haziran ayı enflasyon beklentilerinden sonra BIST 100 için de katılımcıların girmiş olduğu verilerin analizini tamamlamış bulunuyorum. “Temmuz ayı sonunda BIST 100 Endeksinin hangi seviyede kapanış yapmasını bekliyorsunuz?” sorusu kapsamında 29 cevap değerlendirmeye alınmıştır.

Bu anket tamamen istatiksel yöntemleri uygulamak için deneysel amaçlı gerçekleştirilmiş olup sonuçların gerçek değere yakınsaması ancak tesadüf olarak nitelendirebilir. O yüzden lütfen bu sonuçlar üzerinden yatırım kararları vermeyiniz! Bu tür kararlar için resmî kurumların geniş katılımlı, profesyonel anketleri ya da finansal danışmanınızın raporlarını incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca milyarlarca dolarlık işlem hacmi ve serbest piyasa koşullarında hareket eden fiyatların önceden bilinemez olduğunu ve buradaki değerlerin bir ay öncesinden yapılan sıradan tahminler olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim.

Veri setine ilişkin istatistikler ve tahminlerin frekans dağılımı şöyledir:

Katılımcıların ortalama kapanış değeri beklentisi 111.910 seviyesindedir. En sık tekrarlanan değer 105.000 olup ortanca değer, ortalamaya oldukça yakındır. Enflasyon tahminine göre normal dağılıma daha benzer bir oluşum hemen dikkat çekmektedir. En yüksek tahmin değeri 127.200 olup 106.822 ve 115.880 noktalarında yoğunlaşan bir tahmin aralığından söz edilebilir.


2018 yılı başından Haziran sonu kapanış değerlerinin mavi çizgi ile gösterildiği aşağıdaki grafikte Temmuz sonu kapanış tahminleri ise kırmızı noktalar ile işaretlenmiştir.

İlk tahmin girişi (adil olmak açısından) bana aittir ve şeffaflık adına ben kendi tahminlerimi paylaşmakta bir sorun görmüyorum. Ancak bunun bir hedef değil, sadece kişisel heaplamalara dayanan ve kesin olarak bilinemeyecek bir değere yaklaşma çabası olduğunu da belirtmek isterim. Benim tahminim 106.646’dır ve diğer Tahminleri görmek için bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Herkese başarılar.


Ergun UNUTMAZ, 08.07.2020


Sonuçlar:
1 – Enflasyon Beklentileri

Öncelikle katılım gösteren herkese teşekkür ederim. Her ne kadar ben 600 kişi için bir çalışma sayfası hazırlamış olsam da 30 kişilik katılım anlamlı sonuçlar için oldukça düşük kaldı. Bu da, tahmin sürecinde daha baştan ilk yanıldığım nokta oldu diyebilirim. Herkesin kendince çekinceleri ve gerekçeleri bulunmakta ve hepsine ayrı ayrı saygı duyuyorum. Zaten TCMB’nin, Bloomberg’in, bankaların ve diğer kuruluşların tahminleri var ve yatırım kararlarında bunları kullanmanız en doğrusu.

Benim burada yapmaya çalıştığım ise portföy yönetimi sürecinde kendi gerekçelerine dayanarak tahminleri üreten tarafta olmak isteyenlerle birlikte istatiksel bir analiz yürütmektir. Bunu da her ayın son haftası tekrarlamayı planladığım için belki sonuçlara göre ileride katılım artar. Sonuçlar demişken hemen vaktinizi daha fazla almadan katılımcıların enflasyon konusundaki beklentilerine bakalım.

Kaynak: TUİK verileri ve kişisel tahminler

Yukarıdaki grafikte mavi çizgi, 2018 yılı başından son açıklanan dönem olan Mayıs ayına kadarki yıllık enflasyon değişimini göstermektedir. TUİK tarafından yayımlanan verilerle oluşturulan grafikte geçen yılın aynı ayına göre olan değişimler yer almaktadır. Kırmızı noktalar ise 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak olan Enflasyon verileri için 28 katılımcının tahminlerini temsil etmektedir (1 çift giriş ve 1 tahmin yapmayan katılımcı nedeniyle). Bunun hemen sağındaki kırmızı eğri ise (bu grafiğe göre) sağa çarpık bir enflasyon beklentisi dağılımını ifade etmektedir.

Yani katılımcıların çoğunluğu, ortalama değer olan yüzde 11,37’den daha yüksek bir enflasyon beklentisi içindedirler. Söz konusu döneme ilişkin Bloomberg’in tahmininin yüzde 11,97 iken Garanti Bankasının tahmininin yüzde 11,39 olduğunu da belirtmekte fayda var.  Veri setine ilişkin diğer istatistiki sonuçlar ise şöyledir:

Katılımcılar arasında en düşük beklenti yüzde 6,00 iken en yüksek tahmin yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir. Ortanca değer 11,62 ve en fazla tekrar eden tahmin değeri yüzde 12,00’dir. Tahminlerin standart sapması ise 1,55 olarak hesaplanmıştır. Tahminler için 7 sınıf ile oluşturduğum Frekans Dağılım Tablosu aşağıdaki gibidir. 

(03 Temmuz) Cuma günü açıklanacak olan veri öncesi şeffaflık adına tahmin değerlerini ise bağlantıdaki gibi yayımlıyorum. Katılımcıların yorumlarına yer verilmeksizin bilgileri sıra no ile değiştirilerek anonim tutulmuştur.

Adil olması için ilk girişi ben yaptığımdan ilk sıradaki tahmin bana aittir. Tahminimin yüksek olmasının gerekçesi ise petrol fiyatlarının $40,00 üzerine hızlı çıkışı (maliyet yönünden) ve ekonominin Haziran ayında güçlü bir toparlanma yaşamış olması ile başta perakende sektörü olmak üzere piyasaların (talep yönünden) canlı seyretmesidir.

Son veri

Tahminler

(YoY)

Gerçekleşme

11,39

Bloomberg
Garanti BBVA
Anket ortalaması
E.U.

11,97
11,86
11,37
12,4612,62

TUİK tarafından açıklanan resmî verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 artış göstermiştir.

Böylece, az sayıda kişi ile ama etkin bir tahmin gerçekleştirilen dönemi geride bırakmış olduk. Frekans dağılımına bakıldığında katılımcıların çoğunun “Ben bilmiyorum, tahmin yapmıyorum” diyecek öz güvene sahip olduğunu ancak oldukça başarılı tahminlerde bulunduğunu belirtmek isterim. En yakın sonuç ise yukarıda açıkladığım gerekçelerle ve tesadüfen bana ait olduğu için de ayrıca sevindiğimi belirtmek isterim.


Katılan herkese tekrar teşekkür eder, bir sonraki ankette görüşmek üzere şimdiden başarılar dilerim.


——————————-§§§ ————————–

BAĞLANTI: Temmuz Ayı Beklenti Anketi

Hayatı olduğu gibi, tasasız yaşamak ile katı plan ve alışkanlıklar arasında sürdürmek herkesin kendi bakış açısına göre değişir; ancak zor şartlarda elde edilen kazançları ve maddi birikimleri yönetirken basiretli davranmak ve geleceğe ilişkin iyi kötü öngörülerde bulunmak gerekmektedir. Bu öngrülerin de sahip olduğumuz iş deneyimleri, bilgi birikimi ve takip ettiğimiz gelişmelerle şekillenen ve falcılık ya da şans oyunlarında yapılan tahminlerden bir farkı vardır.

Eğitilmiş tahmin“ler olarak nitelenen çalışma, aslında eldeki verileri ve sahip olduğumuz yetenekleri kullanarak tam olarak bilinemeyecek değerlere yaklaşmayı hedefleyen bir hesaplamadır. Bu nedenle bu gece bağlantıda sunacağım Temmuz Ayı Beklenti Anketine katılım sağlarsanız sevinirim. Her kullanıcı için sadece bir giriş tanımlanacak olup değişiklik yapılamayacak, mükerrer tahminler sayılmayacaktır.

Anket, Enflasyon için Haziran ayı sonu (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) gerçekleşmesi ile BIST 100, dolar kuru ve dolar bazında altın ons fiyatı için Temmuz sonu kapanış fiyatları tahminlerinden oluşmaktadır.

Açıklama

Bu ankette yer alan bilgiler tamamen deneysel amaçlı olup her hangi bir kurum, kuruluş ya da kişiye sunulmamakta, veri gizliliği korunmaktadır. Bununla birlikte ankete katılmakla genel kabul görmüş gizlilik haklarını kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.

Tahminler sınırlı sayıda kullanıcı ile piyasa işlem hacminine göre önemsiz bir sermayeye karşılık gelmekte olup ay sonu kapanış değerlerine odaklandığı için piyasaları etkilememektedir. Lütfen siz de buradaki sonuçlara göre yatırım yapmayınız, danışmanınızın bilgileri ya da kendi sorumluğunuz ile hareket ediniz.

Veri girişi sadece hafta sonu (27/06/2020 00:01’den 28/06/2020 23:59’a kadar) yapılacak olup bu aralık dışındaki girişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Güncelleme: Hafta sonu katılım çok düşük kaldığı için ay sonuna kadar giriş açık tutulacaktır.)

Ön sonuçlar anket süresi tamamlandıktan sonra, kazananlar ise veriler kesinleşince açıklanacaktır. Tahmin yapmak istemediğiniz alana sıfır (0) değerini girerek sağlıklı sonuçlar üretilmesine yardımcı olabilirsiniz.

Katılım gösterdiğiniz için teşekkür eder, yatırımlarınızda başarılar dilerim.

Ergun UNUTMAZ, 26.06.2020


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *