Science

Trigonometri

Trigonometri Üzerine Bir Uygulama

(Yazının tamamına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.)

… Eğitim sisteminin sorunlarından kaynaklanan nedenlerle ve bilgiden ziyade notun önemli olduğu bir ortamda öğrencilerin ilk sorusu “Hocam, bu  konu sınavda çıkar mı?”, ikincisi de “Bu ne işimize yarayacak ki, sırf ezber işte.” oluyor. Ben de tam teorinin uygulamaya dönüştüğü bu noktada bir çok örnek vermiş; bildiğim, aklımın yettiği kadarıyla matematiğin günlük hayatta işlerimizi nasıl kolaylaştırdığını, sorunlarımıza nasıl çözümler getirdiğini farklı vesilelerde dile getirmiş, aktarmıştım. Ancak “Söz uçar, yazı kalır” misali bir türlü somut bir örnek uygulama yazmaya fırsat yaratamamıştım. Emekli olmadan kendisine yetiştirebilirsem ne mutlu! Ayrıca umarım aşağıdaki problem ve yaklaşım, öğrencilerin en azından yukarıdaki iki sorusuna cevap getiren bir uygulama olur.    

Söz konusu uygulamanın arka planı çok yeni: Daha geçen gün bir resim sergisinde yer alacak çalışmam için sorunlu bir durumla karşı karşıyaydım. Büyük duvarlar seçildiği ve bana iki duvarın birleştiği noktada sol (A) ya da sağ (B) cephe kaldığından biraz keyfim kaçmıştı. Sanat söz konusu olduğunda ve fotoğraf gibi görsel önemi olan bir eserde görünüş açısı daha da bir önem taşıyor. O yüzden ben de eserimi iki cephede birden, tam da iki duvarın kesiştiği alanda sergilemeye; hem  resimle mekânı birleştiren bir köprü kurmaya hem de eserimin daha iyi görünmesine karar verdim. Ama bunu en az malzeme ile ve duvarlara zarar vermeden nasıl başarabilirdim? Bir resmin tam ortalandığı durumda A ve B duvarlarının köşe noktasına olan uzaklığı kaç cm olmalı ki küçük iki çivi resmi dengede tutsun?

Evet konumuz Trigonometri. Etimolojik kökeni Yunanca olan bu sözcük üçgen anlamına gelen “trigonon” ve ölçmek anlamına gelen “metron” sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Temel olarak da bir üçgenin açıları, kenar uzunlukları ve alanı kullanılarak ihtiyaca göre çözümler geliştirilmesine yaramaktadır. Benim buradaki ihtiyacım ise boyu 60 cm olan resmimi iki duvarın tam köşesine asabilmek için A ve B duvarından destekleyecek uzaklığı hesaplamaktı.

İki duvarın kesiştiği noktanın 900 ile bir dik açı oluşturduğunu biliyoruz. Böylece resim ve arkadaki derinlikte bir AEB üçgeni elde edebiliriz. Bu E noktasından resmin boyu olan AB arası mesafeye (a) bir dikme inersek U noktası 30 cm olacak şekilde AB uzunluğunu eşit iki parçaya böler. Böylece bir açısı 900 olan EUB ikizkenar üçgenini elde ederiz.

Sin(α) değerinin 450 olduğunu, EU uzunluğunun ikiz kenar üçgen nedeniyle UB uzunluğu olan 30 cm’ye eşit olacağını görebiliyoruz. Buradan hipotenüs (h) için birim çemberde “karşı kenar”ın, “hipotenüs”e oranı olarak gösterilen ve sin(45)’in √2/2 değeri işimizi kolaylaştıracaktır. O hâlde hipotenüs, dik kenarların “√2” katı yani yaklaşık 42,42 cm (30x√2=42,42) olacaktır. Bu da bizim çivi çakmak için ihtiyacımız olan A ve B duvarlarındaki, sırasıyla EA ve EB uzaklıklarını  verecektir.

Böylesi değerleri de ezberlemeye gerek yoktur. Sadece yarı çap uzunluğu 1 olan Birim Çember çizerek Pisagor bağlantısı olan a2 + b2 = h2 formülü tüm sonuçları kolayca hesaplamanıza yeter de artar bile. a2 + b2 = 1 ise ve ikiz kenar üçgende a = b olduğundan 2a2 = 1 ve a = 1/√2 o da eşittir √2/2 olacaktır.

Kâğıt kalem kullanmadan, sadece bir cetvel, iki çivi ve bir de çekiç ile sorun bu kadar kolay çözülebiliyor işte. Ama resim sağlam dursun diyorsanız E noktasından resmin üstüne de bir bağlantı yapmanızı tavsiye ederim. Bir açısı ve bir kenar uzunluğu bilinen bir üçgen yaratmak gündelik hayatta trigonometriyi kullanarak estetik bir fark yaratmama fırsat sağladı. Ama zamanında çok fazla hesap kitap ve bolca formül ezberleme yollarından geçtiğimi de belirtmezsem haksızlık olur. Son olarak, 100 Euro satın alma gücü bakımından farklı ülkelerde farklı olabiliyor ama 45 derecelik bir açının sinüs ve kosinüsü dünyanın her yerinde aynı.

Ergun UNUTMAZ, 30.06.2017


Dünyadan Kareler” konulu sergide yer alan fotoğrafım: Singapur