Book Reviews

KPDS Sorular ve Çözümler

Editör: Metin AYDOĞAN[1]

ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ye İngilizce dilinden girmek isteyen adaylara yönelik hazırlanmış bir eğitim kitabı. Ağustos 2012 basımı olan kitap geriye dönük olarak son 20 sınavın sorularını bir araya getirildiği bir çalışma. Dolayısı ile kitap 2002 Kasım ve 2012 Mayıs dönemine ait İngilizce soruları ve cevapları içermektedir.

 KPDS 2002 - 2012

Farklı bilgi seviyesindeki adaylar için çözümlerin faydası tartışılabilir olmakla birlikte üst seviyedeki adayların hatalarını telafi etmeleri açısından bir kaynak olduğu söylenemez. Bazı cevapların ise nesnellikten uzak olduğunu belirtmek gerekir.  Hatta cevap anahtarının tek bir sayfada verilmemesi de kanımca kitabın bir eksiğidir. Çözümlerde yapılan açıklama ile doğru cevap olarak verilen şık arasında da tutarsızlıklar tespit edildiğinden kullanıcıların hatalarını tekrar gözden geçirmesi yararlı olacaktır. Yine de, son 20 sınava ait soruların tek bir kaynakta ve çözümleri ile birlikte sunulması nedeniyle takdir edilmesi gereken bir çalışma.

Ergun UNUTMAZ, 15/11/2012


[1] KPDS Son 20 Sınavın Soruları ve Ayrıntılı Çözümleri, Kapadokya Yayınları, Birinci Baskı, 2012, Ankara (Çözümler: İlknur Altun ŞATIROĞLU).