Book Reviews

Şu Hortumlu Dünyada Fil …

Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır

Ahmet Şerif İZGÖREN

Klasik kişisel gelişim kitapları arasında sınıflandırabilen ve akıcı bir dilde yazıldığı için de okuması kolay bir eser. Yazarın kendi notunda da belirtildiği üzere bir sohbet tadında yazılmış olan kitap aynı şekilde edebi olarak çok bir beklenti taşınmadan okunmalı. Diğer taraftan yazarın birçok farklı kaynaktan yaptığı alıntılar teorik örneklerin uygulamadaki yansımalarını oluşturuyor.

 

fil hortumlu dünya

Kitapta öne çıkan temalar; sosyal sorumluluk ve topluma faydalı bir birey olma, bireyin sahip olduğu kendine özgü değerleri fark etmesi, bu değerlerin önemi ve neden korunup güçlendirmeye değer olduğu şeklinde üç başlık altında toplanabilir. Tabi bu tür kitaplarda her okuyucunun çıkaracağı dersler kendi beklentileri çerçevesinde farklılık gösterecektir. Ancak bu alanda daha önce yayınlanan eserleri okumuş kişiler için ise kitabın yer yer bilinen hikâyeler ve tekrarlardan oluştuğunu da belirtmek gerekiyor.

Yazım tarzı olarak kitabın ilk bölümlerinde yer alan interaktif iletişim tarzının (hayatta değer verdiğiniz üç şeyi not edin vb. şeklinde) sonraki bölümlerde devam ettirilmemesi ve bu noktalara tekrar dönülmemesi bir dengesizlik yaratmış. Diğer bir not ise, NLP (Neuro Linguistic Programming) tarzı eğitime karşı olan eleştirisi[1] olarak vurgulanabilir. Bir taraftan bireylerin hedefleri olması gerektiğini ve bu hedefler için sürekli çabalamaları gerektiğini savunurken[2] bir taraftan da bu sistemi yermesi kanımca bir tutarsızlık oluşturuyor. Ayrıca içerik olarak “olumlu düşünce” başlığı altında yazar da bu sistemi yüceltmektedir zaten. Dolayısı ile bu konu NLP sistemini yermeksizin hırsın zararı ile sınırlı tutularak düzenlenseydi daha etkin olabilirdi.

Sonuç olarak okunmasında fayda olacağı fikrine katıldığım ancak bir başucu eseri olacağı düşüncesini “yazarın bir hedefi” olarak değerlendirdiğim bir eser. Benim kişisel olarak altını çizdiğim sözler ise şunlar:

  • Başarı istediğinizi elde etmenizdir, mutluluk ise elde ettiğinizi istemeniz.
  • Dileklerinize dikkat edin, gerçekleşebilirler (Emerson).
  • Kişinin hayatı düşünün rengine boyanmıştır (Marcus Aurelius).
  • Zengin bir insan hayatta en çok şeye sahip olan değildir, en az şeye ihtiyacı olandır.
  • Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok (Lewis Carroll, ‘Alice Harikalar Diyarında’n).
  • Eğer kendini başkaları ile kıyaslar durursan ya mutsuz ya da kendini beğenmiş olursun. Çünkü her zaman senden daha iyi ya da daha kötü durumda birileri olacaktır (Şeyh Edebali).
  • Termostat – Termometre örneği.

Ergun UNUTMAZ, 14/07/2012


[1] Bkz. “Hırs üzerine” başlığı.
[2] Bkz. “İdealler üzerine” başlığı.