Economy

Para Politikası 05 – FED

FED – Aralık 2019

Federal Açık Piyasa Komitesi (FMOC), 11 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yayımlanan bildiride, politika faizini bir önceki toplantıda belirlenen yüzde 1,50 – 1,75 seviyesinde sabit tuttuğunu duyurmuştur.  

Böylece FED, %2,50 faiz oranı düzeyinde yaklaşık bir yıl boyunca sabit kalan faizleri, 2019 yılının son üç toplantısında her biri 25 baz puanlık üç indirim sonrası, üst bant için %1,75 seviyesine kadar çektikten sonra yine bir dinlenme aşamasına geçmiştir. Ayrıca 2020 yılı için faiz oranı değişikliği yapılmayabileceği yönünde de bir izlenim oluşmuştur. Ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre enflasyon oranının %2,05 seviyesine geldiğini not düşmekte de fayda var.

Bildiride: ABD iş gücü piyasasının yeni işler yaratmaya devam ederek gücünü koruduğu, işsizliğin düşük kaldığı ve ekonomik aktivitenin orta hızda arttığı; her ne kadar hane halkı harcamaları güçlü bir şekilde artsa da sabit yatırımların ve ihracatın düşük kaldığı; enflasyon oranın ise yıllık bazda,   gıda ve enerji harcamaları hariç, hedef değer olan %2,00 seviyesinin altında seyrettiği belirtilmektedir. 

Bu noktada FED’in görev tanımına bir kere daha bakmakta yarar var: “Optimal makroekonomik performansı desteklemek için ülkenin parasal, mali ve ödeme sistemlerinin istikrarını, bütünlüğünü ve etkinliğini teşvik etmek.” Bunun için de en yüksek istihdam düzeyi ve fiyat istikrarını hedefleyen  FED, verilerden memnun olduğunu açıklayarak parasal politikanın; ekonomik faaliyetlerdeki genişlemeyi, güçlü iş piyasası koşullarını ve enflasyon hedefini desteklemeyi sürdürmek için uygun olduğunu düşünmektedir.

Açılamanın tam metnine Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu sitesinden ulaşabilirsiniz.


Ergun UNUTMAZ, 15.12.2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *