Economy

Nakit Akış Tablosu

Öncelikle herkese İyi Bayramlar;
Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu, bu tür kapanma ve sıkıntıların olmadığı günler dilerim.

Yazı serisi içinse vermiş olduğum bir söz vardı ve bayram da olsa tatil de olsa bunu yerine getirmek istedim. Böylece Warren Buffett ve Finansal Tabloların Yorumlanması kitabının çevirisini yaparken özellikle önemli bulduğum ve Finansal Tablolar Üzerine başlığı ile sürdürdüğüm yazı serisini bu başlıktaki notlarla tamamlamış oluyorum.

Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akış Tablosu olarak hazırladığım dosyaların içeriği ve büyüklüğü nedeniyle ayrı başlıklar altında hazırladığımı belirtmiştim. O yüzden oradaki notları okumadıysanız önce o sayfaları ziyaret etmenizi öneririm. Bu sayfada kalmak isteyenler içinse Nakit Akış Tablosu konusunda ilgili açıklamalardan bazılarını buraya da taşıyayım.

Bu kitabın orijinal metni Amerikan tarzı muhasebe sistemi için geçerli olduğundan oradaki şirketlere yatırım yapmak isteyenler için bu bilgileri korumak gerekliydi. Türkiye’de kullanılan muhasebe sistemi ise geçmişteki klasik diye bileceğimiz format ile güncel olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından finansal raporlama formatı üzerine belirlenen asgari unsurlar bakımından farklılıklar içermektedir. Böylece şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya açıkladıkları finansal tabloları inceleyen yatırımcılar karşılaştırılabilirlik açısından zorda kalmaktadır. Dolayısı ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) bakımından bu çalışmanın faydalı olmasını dilerim.

Önce sistematik kodlarımı ardından da sırasıyla Nakit Akış Tablolarını ekleyeyim:


Eğitim çalışmamıza anlaşılırlık katması için oluşturduğum EDU şirketinin danışmanlık ve yatırım faaliyetlerinden sonraki nakit akış tablosunu sırasıyla inceleyelim. İlk sırada ABD için ve İngilizce olarak hazırlanmış Nakit Akış Tablosu vardır. Buradaki tutarları değiştirmeksizin şimdi bir de Türkçe olarak hazırladığım klasik ve güncel Gelir Tablolarına bakalım.


Her üç tabloda da sayısal değerleri sabit tuttum. Benzer başlık olmayan durumlar içinse alt kalemlerde bu değerleri birleştirerek nihai çıktıları yine de karşılaştırılabilir olarak sundum. Dolayısı ile ikinici sırada EDU şirketinin danışmanlık ve yatırım faaliyetlerinden sonraki Nakit Akış Tablosu gelmektedir. TMS/TFRS şeklinde ve Türkçe olarak hazırladığım tablo yukarıdadır.


Son olarak da ikinici sırada EDU şirketinin danışmanlık ve yatırım faaliyetlerinden sonraki Nakit Akış Tablosu gelmektedir. UFRS şeklinde ve Türkçe olarak hazırladığım tablo bulunmaktadır.

Bu tablolar sonraki analizlerimizde bize çalışma kolaylığı sağlayacağından şimdiden bunu not düşmekte fayda vardır.
Başarılar dilerim.

Ergun UNUTMAZ, 13.05.2021


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *