Economy,  Stock Analysis

Piyasa Analizleri 23 10

Ekim 2023


Seçilmiş borsa endeksleri, döviz kurları ve sabit getirili menkul kıymetlerden oluşan geniş bir veri seti izliyorum ve bu yazıda geçen ay piyasalardaki gelişmeleri grafikler üzerinden yorumlayacağım. Zaman yönetimi ve yapılacak işler sıralamasında, A noktasından B noktasına geçişi anlamak, olaylar arasında bağlantı kurmak ve bunlara göre pozisyonları gözden geçirmek son derece önemlidir. Bu yolculuk oldukça inişli çıkışlı olsa da ay sonunu nerede bitirdiğimiz başarı açısından daha az gürültü içerir ve uzun vadeli eğilimi görmek açısından fayda sağlar. Tabi kısa vadeli işlemler ve alım satımlarda bu son derece riskli bir yaklaşım olur ki bu tür işlemlerde kullanılacak araçlar planla uyumlu olmalıdır.

Bu yazının ikinci bir katkısıysa; B noktasından C noktasına gidişin nasıl olabileceğini yorumlamak için daha fazla veriye sahip olmanın sağladığı avantajdır. Seçmiş olduğum para ve sermaye piyasası araçlarındaki değişimlere bakarak önümüzdeki ay için kendi varsayımlarımla planlarımı oluşturuyorum.Enflasyon verilerini ay içinde Twitter üzerinden şu akışlarda paylaştığım için burada tekrara düşerek vaktinizi de almayacağım. Dileyenler son verileri kısa akışlardaki grafiklerden izleyebilir. Anlık olarak haberdar olmak isterseniz de hesabımı takip edebilirsiniz.

1) Avro Bölgesi: 31 Ekim 2023
2) Birleşik Krallık: 26 Ekim 2023
3) Amerika Birleşik Devletleri: 12 Ekim 2023
4) Almanya: 30 Ekim 2023
5) Türkiye: 03 Ekim 2023

Ekim ayı sonunda Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantıları vardı. Bu yazıyı hazırladığım gün Amerika Merkez Bankası, yarınsa İngiltere Merkez Bankası toplantıları gerçekleşecek. Gelişmeleri ve grafikleri Para Politikası yazımdan inceleyebilirsiniz. Genel bir fikir vermesi açısından, izlediğim merkez bankalarının politika faizi kararlarını Grafik 1’de; mevcut politika faiziyle gerçekleşen yıllık enflasyonun farkını ise Grafik 2’de gösterdim. Bu, ileride beklenen enflasyonu dikkate alan reel faizden farklı olup mevcut durumu ortaya koymaktadır. Türkiye açısından politika faizi yükseldiği hâlde açığın kapanmamasının nedeni enflasyonun da aynı şekilde yüksek seyretmesidir.Grafik 1: İzlediğim Merkez Bankalarının Politika Faizi Seyri


Grafik 2: Merkez Bankalarının Politika Faizi ve Enflasyon Farkı

Enflasyon ve para politikasındaki görünümün ardından buyrun Ekim ayında piyasalarda fiyatlama ve kazançlar nasıl olmuş ona bakalım.


1 – Seçilmiş Borsa Endekslerinin Performansı


Temel olarak dört farklı ülkeden, altı farklı endeksi izliyorum. Bunlar: Amerika Birleşik Devletleri açısından S&P 500 (SPX), Nasdaq (IXIC) ve Dow Jones Industrial Average (DJI); Japonya için Nikkei 225 (NI225); Almanya için DAX (DAX) ve Türkiye için de BIST 100 (XU100) endeksleridir.

Bu endekslerin performansını öncelikle aylık yüzde getiriler olarak kontrol ediyorum. İkinci aşamadaysa 31 Aralık 2019 tarihli kapanışları baz olarak aldığım karşılaştımalı bir analiz yürütüyor; Covid-19 ve Ukrayna’daki savaş gibi olayların olmadığı bir döneme göre piyasaların bugün bulunduğu seviyeyi kıyaslıyorum.


Grafik 3’ün sol tarafında geçen 3 yılın performansı, devamında da bu yıla ait aylık kapanışlarla elde edilen getiriler yer almaktadır. Grafiğin büyük bir bölümünde BIST 100 Endeksinin diğer tüm endeksleri geçen performansı dikkat çekicidir.

31 Aralık 2019 kapanışa göre BIST Endeksi Ekim ayı sonunda değerini 6 kattan fazlaya çıkarmış ve böylece 5 katın üzerinde (%554,80) getiri sağlamıştır. Diğer endekslerse %11,78 ila %43,23 arasında kazanç sunmuştur. Bu veri doğru olmakla birlikte tabi ki gerçekçi değil, bir yanılsamadır.

Grafik 3: Seçilmiş endekslerin baz yılı üzerinden performansları


Çünkü söz konusu endekslerin hepsi ABD doları bazında değildir ve döviz kuru farklılıkları fiyatlara yansımamıştır! Bu da getirilerin yanıltıcı olmasına yol açmaktadır ve bu etkiyi ayrıştırmak gerekir: 

Grafik 4’de bu soruna yönelik olarak uyguladığım dönüşüm sonrası durum görülmektedir. ABD dışındaki piyasaların para birimini endekslerle aynı tarihlerdeki dolar kuru üzerinden dönüştürerek baz dönem üzerinden verileri tekrar hesapladım.

BIST Endeksi tüm dönemlerde en çok kazandıran borsa değildir!

Grafik 4: Seçilmiş endekslerin baz yılı ve USD üzerinden performansları

Bununla birlikte, 2022 Eylül sonrasında en alttan en yukarı doğru çıkan seyir dikkat çekiçidir. 2023 yılı Şubat zirve olmuş ve Türk lirasının, özellikle de seçim sonrası değer kaybıyla Haziran ayına kadar dolar bazında kayıplar yaşanmıştır. Buradan başlayan borsa yükselişi ve kur istikrarı Ekim ayı sonunda baz döneme göre BIST Endeksi için dolar bazında getiri %37,96’ya gerilemiştir. Diğer endekslerse yüzde 6,39 kayıptan yüzde 43,23’e uzanan bir aralıkta getiri bulunmaktadır. Referans noktasının altında kalan tek endeks yüzde 6,39’luk kayıpla Nikkei 225 Endeksi’dir. Döviz kurundaki değer kaybı, ABD tahvil piyasasındaki gelişmeler ve İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Ekim ayında yüksek düşüş gösteren BIST Endeksi ilk sıradan ikinci sıraya gerilemiştir.


Döviz kurları peki bu değişimde nasıl bir rol oynamıştır?

BIST’in sunduğu yüzde 554,80’lik getiri gerçek değil midir?

Türk lirası bazındaki bu kazanç neden yanıltıcıdır?

Grafik 5: Seçilmiş döviz kurlarının baz yılı üzerinden performansları

DXY Endeksi söz konusu dönemde 115,95 seviyesini gördükten sonra Ekim ayını 110,31 seviyesinden kapatmıştır. (Dikkat: Piyasa kapanış seviyesi değil, baz döneme göre veriler. Piyasa verileriyle en yüksek değer 112,18 ve kapanış 106.72’dir.) ABD doları güçlenmeye devam ederken başta avro olmak üzere diğer para birimleri değer kaybetmiştir. Avro, sıkıntılı bir ayı 1,0574 seviyesinde bitirmiştir. Baz döneme göre getiriler Grafik 5’te görüldüğü gibidir. Japon yeni de getiri eğrisi kontrolünün terk edilmesi ortamında bu süreçte fazlasıyla değer kaybına uğramıştır. Baz döneme göre kayıp yüzde 28,23’dir.

Türk lirası üzerinden elde edildiği düşünülen, yukarıda Grafik 3’te gösterilen yüksek kazançlarsa maalesef bu yüzden bir yanılsamadır. Yanılsama, Türk lirasının ABD doları karşısındaki değer kaybının bu getirinin büyük kısmını geri almasından kaynaklanmaktadır. Grafik 5’te aynı baz dönem üzerinden seçilmiş döviz kurlarının performansı da yer almaktadır. Türk lirası söz konusu dönemde yüzde 78,93 oranında değer kaybetmiştir. Başka bir deyişle yurt dışından döviz getirerek Türk lirası varlıklarda kazanç elde etseniz de dönem sonunda bunları tekrar dövize çevirdiğinizde o yüksek getirilerin önemli bir bölümünün kaybolduğu gerçeği ile karşılaşırsınız.

Dolayısıyla yurt içinde enflasyona, yurt dışı piyasalara yatırım yapıyorsanız da enflasyon yanında döviz kuru riskine de dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu genel ilke tüm piyasalar için geçerlidir.


Grafik 6-A’da baz yılını kenara koyarak seçilmiş endekslerin kendi para birimleri üzerinden Ekim ayı performanslarını inceledim.

BIST 100 Endeksi yüzde 9,85 ile en yüksek düşüşü kaydetmiştir. Diğer endeksler de ABD 10 yıllık tahvilleri kaynaklı finansal sorunlarla düşüşlerini sürdürmüştür. DJI yüzde 1,36’lık kayıpla en iyi duranken, diğer endeksler de yüzde 3 civarı düşmüştür.

Grafik 6-A: Seçilmiş endekslerin Ekim ayı getirileri (kendi para birimi)

Az önce detaylı açıkladığım yanılgıya düşmeyelim diye bu kez Grafik 6-B’de dolar bazında bir dönüşümle, seçilmiş endekslerin Ekim ayı performanslarını sunuyorum.

BIST 100 Endeksi Türk lirasındaki değer kaybı ve yakın coğrafyadaki jeopolitik gelişmelerle düşen borsa endeksindeki kayıpları dolar bazında büyütmüştür. Dolar bazında kayıp yüzde 12,60’tır.

Türk lirası dolar karşısında Ekim ayında yüzde 3,05 değer kaybetmiştir.

Grafik 6-B: Seçilmiş endekslerin Ekim ayı getirileri (ABD doları ile)


Grafik 7’de aynı seçilmiş endekslerin dolar bazında ve bir önceki aya göre getirilerini daha uzun bir aralık için gösterdim.

BIST Endeksi (turkuaz) oynaklığı yüksek bir seyir sergilemektedir ve önceki aylardaki pozitif ayrışmanın bu kez diğer yüzü görülmektedir. Spekülatif hareketler ve riskler bu tür piyasalarda yaygın bir şekilde görülebilir. Uçlarda, heyecanlı bir portföy!

Grafik 7: Seçilmiş endekslerin aylık performansları ve yıllık enflasyon

Grafik 8’deyse Türk lirasının ABD dolarına karşı değişimini sarı renkle ve sağ eksende; BIST 100 Endeksinin ay sonu kapanışlarıyla seyrini ise beyaz renkle ve sol eksende gösterdim.

Enflasyonun üzerinde, reel getiri elde etmek yanında, eğer yurt dışından Türkiye’ye yatırım yapıyorsanız kur riskine karşı da bir yönetim stratejisi izlemeniz gerektiği bir kez daha görülmektedir.

Grafik 8: BIST 100 Endeksi performansı ve yıllık enflasyon


2 – Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin Performansı


Buraya kadar seçilmiş endekslerin getirilerine, baz yılı üzerinden performanslarına ve dolar bazında dönüşümle karşılaştırmalı kazançlara odaklandık. Bu kapsamda enflasyon verilerini de dikkate alarak reel kazançlar açısından iyi bir portföy yönetiminin bazı unsurlarını inceledik.

Şimdi de bono ve tahvil piyasası açısından ABD’de, sırasıyla 3 aylık, 2 yıllık ve 10 yıllık sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerine bakalım:

ABD için 3 aylık Hazine Bonosu getirisi (sarı) Ekim sonunda yüzde 5,490’dır. 2 yıllık Devlet Tahvili (kırmızı) yüzde 5,092 getiri sunarken 10 yıllık tahvillerin (mavi) getirisi yüzde 4,933 seviyesini göstermektedir. (Grafik 9)

Enflasyonun (beyaz) yıllık olarak yüzde 3,69 düzeyinde olduğunu not ederek bono ve tahviller için reel getirilere dikkat etmek gerektiğini belirtmek isterim. Bill Ackman ve Bill Gross‘un bu ay tahvil piyasasındaki işlemleri ve etkileriyse düşündürücü.

Grafik 9: ABD – Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Getirileri ve Enflasyon

Grafik 10’da geçen 3 ayın enflasyonu üzerinden bir yakınsama ile gri sütunlarda reel getiri unsuruna yer verdim. Son olarak 10 yıllık tahvillerle 3 aylık bono getirisi farkı (sarı) ile yine 10 ve 2 yıllık tahvil getrilerinin farkı (mavi) üzerinden ekonomide yavaşlama ve durgunluk sinyallerini inceledim.

Resesyon beklentisinin geçtiğimiz aylarda en üst düzeye çıktıktan sonra iyileşme belirtileriyle yumuşak iniş senaryosuna kredi verdiği görülüyor.

Grafik 10: ABD – Getiri Farkları ve Reel Getiri


ABD için Grafik 11’de daha uzun bir zaman dilimi için de söz konusu ilişkiyi ayrıca gösterdim.

Yıllık enflasyonunun (kırmızı) ABD’de, yüzde 8,93 ile zirve yapmış olduğunu düşünürsek yüzde 2,00’lik hedefe ulaşmak giderek mümkün görünmektedir. Ancak bu zaman alacaktır. Tahvil piyasasındaki fiyatlamalar ve beklentiler önemli ve kısa vadede bir pivot beklenmiyor.

Grafik 11: ABD – Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Getirileri ve Enflasyon


Her ne kadar artık bu sayfada yer vermesem de Almanya, Birleşik Krallık ve Türkiye için de gelişmeleri benzer şekilde grafiklerle izliyor, değişiklikleri portföy ayarlamalarında dikkate alıyorum.

Türkiye için mesela 3 aylık Hazine Bonosu getirisi (sarı) Ekim ayı sonunda yüzde 35,838’e yükselmiştir. 2 yıllık Devlet Tahvili (kırmızı) yüzde 35,520 getiri sunarken 10 yıllık tahvillerin (mavi) getirisi yüzde 26,380 seviyesine gelerek normalleşme söylemine inanınırlık katmaktadır. (Grafik 12)

Enflasyonun (beyaz) yıllık olarak yüzde 61,53 düzeyinde olduğunu not ederek bono ve tahviller için reel getirilere dikkat etmek gerektiğini belirtmek isterim.

Grafik 12: Türkiye – Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Getirileri ve Enflasyon

Bu kapsamda Grafik 13’te geçen 3 ayın enflasyonu üzerinden bir yakınsama ile gri sütunlarda bu etkiye yer verdim. Son olarak 10 yıllık tahvillerle 3 aylık bono getirisi farkı (sarı) ile yine 10 ve 2 yıllık tahvil getrilerinin farkı (mavi) üzerinden ekonomide yavaşlama ve durgunluk sinyalleri yandaki gibidir. ABD’den farklı olarak ufukta ekonomik yavaşlama görülmektedir. Önemli kurum ve kuruluşların ekonomik büyümü açısından beklentileri de iç açıcı değildir.

Grafik 13: Türkiye – Getiri Farkları ve Reel Getiri


3 – Portföy açısından kısa notlar


Son olarak tahvil getirilerinin önemini bir de DXY Endeksi ve değer kazanan ABD doları açısından inceleyerek kapatalım. Grafik 14’te izlediğim para birimlerinin ABD dolarına göre aylık değişimleri ve DXY Endeksi görülüyor. Ekim ayında yüzde 0,51’lik değer artışı doların cazip, risklerin belirgin hâle geldiğini gösteriyor. Geçen ay yüzde 2,45 seviyesinde değerlenme sonrası oldukça yüksek bile. Avro için parite hedefleri yine konuşuluyor ve Parite Kavramı Üzerine kısa bir okuma faydalı olacaktır. Türk lirasındaki ve avrodaki değer kaybına ise yukarda değinmiştim ancak diğer para birimlerinin durumu da pek iyi değil. ABD tarafında risksiz getiri oranının yükselişi finans kapitalin gelişmekte olan ülkelerden ve riskli varlıklardan bu tür güvenli araçlara dönemesinde etkili olacaktır.

Grafik 14: DXY Endeksi ve döviz kurlarındaki hareket


Herkese iyi bir Kasım ayı ve başarılar dilerim.

Ergun UNUTMAZ, 01.11.2023


UYARI

Uzun vadeli portföyüme ek olarak döngüsel trendlere uygun olduğunu düşündüğüm orta vadeli ve alım satıma yönelik olarak da kısa vadeli işlem, öngörüler ve yorumlar sadece kendime notlar olup herkes için uygun değildir. Buradaki fikirler tamamen kendi portföy maliyet yapıma ve risk-getiri beklentilerime göre şekillenmektedir. Yatırım kararlarınız için lütfen yetkili yatırım danışmanınıza başvurun ya da kendi durumunuza uygun tercihlerde bulunun.

Yatırım işi ciddi bir altyapı, birikim ve tecrübe gerektirmekte olup piyasalardaki değerler önceden bilinemez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *